รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59H0027
ชื่อโครงการ : ข่าพระแก้ว:พลวัติชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และการเมืองลาว-ไทย
  Khaphrakeao : Ethnic dynamic in the context of Thai-Lao history and politics
หัวหน้าโครงการ : เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
ทีมวิจัย :
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
หัวหน้าโครงการ
เสมอชัย พูลสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของ “ข่าพระแก้ว” เปรียบเทียบกับชาว “บรู” ในไทย-ลาว

2. เพื่อศึกษาพลวัตและการต่อรองทางชาติพันธุ์ ของกลุ่ม “บรู” ที่กลายเป็น “ข่าพระแก้ว” ภายใต้บริบทประวัติศาสตร์และการเมืองลาว-ไทย ในรอบประมาณสามศตวรรษที่ผ่านมา

สถิติการเปิดชม : 706 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 74 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400