รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0016
ชื่อโครงการ : เชลล์ชวนชิม: นักชิมและการกินข้าวนอกบ้านกับประวัติศาสตร์สังคมกรุงเทพฯ (พ.ศ.2504 –2531)
  Shell ChuanChim [Shell’s Food Guide]: A Social History through a Food Connoisseur and Eating Out in Bangkok (1961 -1988 A.D.)
หัวหน้าโครงการ : ปิยชาติ สึงตี
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษา “เชลล์ชวนชิม” ในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเปลี่ยนแปลงของคนชั้นกลางในสังคมกรุงเทพฯ ตั้งแต่

2. เปิดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สังคมกรุงเทพฯ

สถิติการเปิดชม : 202 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ มุ่งเป้าฯ มนุษยศาสตร์ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400