รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0018
ชื่อโครงการ : แนวทางการทำกลองยาวพื้นบ้านอีสานด้วยเทคนิคการประสานไม้เพื่อทดแทนการใช้ไม้ท่อน
  A Guideline of Making Isan Long-Drums by Using a Technique of Merging Woods Instead of Pieces of Wood
หัวหน้าโครงการ : สยาม จวงประโคน
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิธีการทำกลองยาวพื้นบ้านอีสานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการทำกลองยาวพื้นบ้านอีสานด้วยเทคนิคประสานไม้ เพื่อทดแทนการใช้ไม้ท่อน 3. เพื่อผลิตกลองยาวพื้นบ้านอีสานด้วยเทคนิคการประสานไม้
สถิติการเปิดชม : 219 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ มุ่งเป้าฯ มนุษยศาสตร์ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400