รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0069
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงพันธุ์อ้อยอย่างแม่นยำโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
 
หัวหน้าโครงการ : สนธิชัย จันทร์เปรม
ทีมวิจัย :
จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์
หัวหน้าโครงการย่อย
สนธิชัย จันทร์เปรม
หัวหน้าโครงการ
ปาริชาติ เบิร์นส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วินิตชาญ รื่นใจชน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนากานต์ ลักษณะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประยุกต์เทคนิคที่สำคัญทางอณูวิทยามาใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ และความแม่นยำในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย

2. เพื่อนำข้อมูลชีวสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงลักษณะบางลักษณะของอ้อย

สถิติการเปิดชม : 283 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 61 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400