รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210031
ชื่อโครงการ : การยกระดับบทบาทของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ในการส่งเสริมร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น
 
หัวหน้าโครงการ : ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 4 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจสถานการณ์อุปทานและอุปสงค์ต่อร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น

2. เพื่อวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางธุรกิจของร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น

3. เพื่อสร้างแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น

4. เพื่อสร้างข้อเสนอในการปรับปรุงความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) เพื่อส่งเสริมร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น
สถิติการเปิดชม : 649 ครั้ง
ชุดโครงการ : สันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น (Japan Watch Project) (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 20 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400