รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780004
ชื่อโครงการ : การโคลนและแสดงออกของเอ็นไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดัคเทสจากเชื้อ Mycobacteria
  Cloning and Expression of Gene Encoding Dihydrofolate Reductase from Mycobacteria.
หัวหน้าโครงการ : วรชาติ สิรวราภรณ์
ทีมวิจัย :
วรชาติ สิรวราภรณ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. โคลนยีนสำหรับเอ็นไซม์ไดไฮโดรโฟเลต รีดักเทสจาก DNA libraries ของเชื้อ M.leprae M. tuberculosis และ M. avium และทำการแสดงออก (hetero;ogous expression) ในเชื้อแบคทรีเรียหรือยีสต์เพื่อเป็นแหล่งของเอ็นไซม์ในการศึกษาคุณสมบัติทางจลศาสตร์ และการยับยั้งด้วยสาร
สถิติการเปิดชม : 1,676 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400