รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG4230001
ชื่อโครงการ : การเผยแพร่โปรแกรมจัดการคลังสารเคมี (CHEMTRACK) สู่มหาวิทยาลัย
  -
หัวหน้าโครงการ : วรรณี พฤฒิถาวร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรรณี พฤฒิถาวร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2542
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 582 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมี (17 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400