รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5550013
ชื่อโครงการ : การประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative Houseในงาน Thai land Research Expo 2012
 
หัวหน้าโครงการ : บัณฑิต อินณวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บัณฑิต อินณวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบถึงความต้องการและความสนใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สินค้า ภายใต้แบรนด์ Innovative House

2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์และสินค้า และให้ข้อมูลในส่วนของการทำงาน Innovative House ต่อประชาชน นักวิชาการ กลุ่มบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารและผู้สนใจทั่วไป

3. เพื่อให้ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไปได้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการศึกษาวิจัยและพัฒนาจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์

4. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร นักวิจัย หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย และผู้บริโภค

สถิติการเปิดชม : 496 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400