ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งหมด 2 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและสำรวจข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในงาน Thai Fex 2013
บัณฑิต อินณวงศ์2556
PDF Icon
การประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative Houseในงาน Thai land Research Expo 2012
บัณฑิต อินณวงศ์2555
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งหมด 2  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400