รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62S0004
ชื่อโครงการ : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการตลาดเกษตรอินทรีย์ : กรณีตลาดกรีนชินตา
 
หัวหน้าโครงการ : นายธงฉัตร คืนตัก
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการตลาดและบทเรียน การบริหารจัดการตลาดจากอดีต-ปัจจุบัน (คณะกรรมการ การบริหาร การขาย การผลิต การซื้อขาย กำไร สถานที่ การประชาสัมพันธ์ จุดแข็งจุดอ่อน จุดที่ต้องปรับปรุง

2. เพื่อศึกษาข้อมูลการผลิต ชนิด ปริมาณสินค้า และการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต

3. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค

4. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตลาดกรีนชินตาที่สร้างความมั่นใจกับผู้บริโภค

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 668 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (308 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 54 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400