ชุดโครงการ : โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา ทั้งหมด 324 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลและพัฒนาวิธีระบบไมโครโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับตรวจหาปริมาณฟอสเฟตตกค้างในน้ำยางพารา
วิษณุ ธงไชย2556
PDF Icon
คุณสมบัติเชิงชีวภาพและกายภาพของยางโปรตีนต่ำที่เตรียมใช้โปรติเอสจากแบคทีเรีย Bacillus subtilis MR10 (ปีที่ 2)
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน2556
PDF Icon
การป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่นอบแห้ง (Air Dried Sheet, ADS) โดยใช้สารต้านเชื้อราประสทธิภาพสูงจากเชื้อแอคติโนมัยสิท
นารีลักษณ์ นาแก้ว2556
PDF Icon
แบบขึ้นรูปถุงมือยางและถุงยางอนามัยที่เคลือบผิวด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปไนโตรเจนและธาตุแอลคาไลน์ที่ทำความสะอาดตัวเองได้
มาหามะสูไฮมี มะแซ2556
PDF Icon
การคัดเลือกและการประเมินความเป็นพิษของสารลดแรงตึงผิวในการใช้เตรียมน้ำยางโปรตีนต่ำ
วนิดา วัฒนการุณ2556
PDF Icon
การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตยางแท่ง STR 20 ระดับอุตสาหกรรม
หมุดตอเล็บ หนิสอ2556
PDF Icon
การเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์บนถุงมือแพทย์เพื่อฆ่าเชื้อโรค
เสาวลักษณ์ บุญยอด2556
PDF Icon
การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ (ระยะที่ 2)
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์2556
PDF Icon
ของเหลวคล้ายน้ำมันที่ยืดและแผ่ตัวได้ที่มีส่วนผสมของยางพาราเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งยา
ธวัชชัย แพชมัด2556
PDF Icon
การผลิตยางธรรมชาติความหนืดคงที่โดยกระบวนการกำจัดเจล
ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ2556
PDF Icon
การผลิตยางธรรมชาตินำไฟฟ้าจากผงแกรไฟต์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมหลอมโลหะดัดแปรโดยวิธีทางเคมี
ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ2556
PDF Icon
การศึกษาการนำซิลิกาที่ปรับปรุงด้วยเทคนิคแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันมาใช้กับน้ำยางธรรมชาติ
ถิราวุธ พงศ์ประยูร2556
PDF Icon
การยืดอายุการเก็บรักษาและการรักษาคุณภาพเห็ดฟางด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้จากยางพาราได้อย่างปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเพื่อการส่งออก (ระยะที่ 2)
อภิตา บุญศิริ2556
PDF Icon
การวิเคราะห์นโยบายที่เหมาะสมเพื่อการจัดการยางล้อยานยนต์ใช้แล้วของประเทศไทย ระยะที่ 2
ประเสริฐ ภวสันต์2556
PDF Icon
การวิจัยเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย ปี 2
สุภา วิรเศรษฐ์2556
PDF Icon
แคปซูลออสโมติกปั้มจากยางพารา
ธวัชชัย แพชมัด2556
PDF Icon
ตัวดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารูปทรงพีระมิดจากยางพารา (ระยะที่ 2)
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา2556
PDF Icon
การเตรียมยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์โดยใช้ยางครัมบ์เป็นสารตัวเติมเพื่อประยุกต์ใช้ทำแผ่นยางหุ้มถังน้ำมัน
สราวุธ ประเสริฐศรี2556
PDF Icon
การพัฒนาแบบจำลองคอนสติติวทีฟของวัสดุยางสำหรับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (ระยะที่ 2)
สมเจตน์ พัชรพันธ์2556
PDF Icon
การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา: ระยะที่ 2
พูนพิภพ เกษมทรัพย์2556
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา ทั้งหมด 324  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 17
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400