แสดงรายชื่อโครงการวิจัย


โครงการวิจัยโดยนักวิจัย : เธ“เธฃเธ‡เธ„เนŒ เน€เธžเน‡เธŠเธฃเธ›เธฃเธฐเน€เธชเธฃเธดเธ
พบทั้งหมด 3 รายการ
ชื่อโครงการ
PDF Icon
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
PDF Iconณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2543
PDF Icon
โครงการสำรวจองค์ความรู้เชิงแนวคิด ทฤษฎี บทบาทและความสำคัญต่อสังคมของโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)
PDF Iconณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2542
PDF Icon
การศึกษาเบื้องต้นของความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจชุมขน
PDF Iconณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2540
โครงการวิจัยทั้งหมด : 3 โครงการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400