รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220001
ชื่อโครงการ : พัฒนาการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมกับเครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย โดยใช้บลูทูธพลังงานต่ำ (BLE)
  Development of wireless environmental sensors and datalogger connection using Bluetooth Low Energy (BLE)
หัวหน้าโครงการ : เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การเชื่อมต่อระหว่างเซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศกับเครื่องบันทึกข้อมูลให้เป็นแบบไร้สาย แทนการใช้สายสัญญาณ โดยใช้วิธีการสื่อสารแบบบลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy: BLE)

2. ออกแบบและพัฒนาให้เครื่องบันทึกข้อมูลสามารถส่งข้อมูลให้กับapplication android/IOS บนโทรศัพท์มือถือหรือบนแท็บเล็ตเพื่อแสดงผลการวัดโดยใช้วิธีการสื่อสารแบบบลูทูธพลังงานต่ำ

สถิติการเปิดชม : 764 ครั้ง
ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 49 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400