ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เกษตรแม่นยำ ทั้งหมด 12 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การจัดการธาตุอาหารและน้ำตามความต้องการของพุทราอย่างแม่นยำ
สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2562
PDF Icon
พัฒนาการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมกับเครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย โดยใช้บลูทูธพลังงานต่ำ (BLE)
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร2562
PDF Icon
นวัตกรรมระบบการผลิตแม่นยำพุทรานมสดคุณภาพสำหรับกลุ่มตำบลโพน จังหวัดกาฬสินธุ์
สังคม เตชะวงค์เสถียร2562
PDF Icon
การพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตข้าวแม่นยำ: กรณีจังหวัดอำนาจเจริญ
วิเชียร เกิดสุข2562
PDF Icon
ระบบน้ำหยดและการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำสำหรับการจัดการแบบแม่นยำต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก
จักรัตน์ อโณทัย2561
PDF Icon
การพัฒนาและประยุกต์ระบบเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับเกษตรแม่นยำ: จากข้อมูลเชิงจุดสู่ข้อมูลเชิงพื้นที่
เกตุ กรุดพันธ์2561
PDF Icon
การพัฒนาระบบสารสนเทศกาลอากาศและการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดอากาศแบบไร้สายและเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อการเกษตรแบบแม่นยำ
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร2560
PDF Icon
การจัดการโรคไฟท็อปโทร่าของทุเรียนอย่างเเม่นยำเเละยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่เเละจังหวัดจันทบุรี
รัชดาวรรณ ชีวังกูร2560
PDF Icon
การพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศแบบไร้สายเพื่อการเกษตรแบบแม่นยำ
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร2559
PDF Icon
การพัฒนาระบบปลูกพืชอย่างแม่นยำในโรงเรือนเพื่อปลูกผักและพรรณไม้น้ำที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย
พรหมมาศ คูหากาญจน์2559
PDF Icon
การจัดการโรคต้นโทรมของส้มเขียวหวานอย่างเเม่นยำเเละยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
ชัยวัฒน์ โตอนันต์2559
PDF Icon
การพยากรณ์ภูมิอากาศรายฤดูเพื่อใช้สำหรับแบบจำลองการคาดการณ์ผลผลิตข้าวสำหรับประเทศไทย
ชาคริต โชติอมรศักดิ์2559
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เกษตรแม่นยำ ทั้งหมด 12  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400