รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220015
ชื่อโครงการ : การประเมินความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตปลาสลิดแบบครบวงจรในจังหวัดสุพรรณบุรี
  The Readiness Assessment of Integrated Production of Snakeskin Gourami in Suphan Buri Province
หัวหน้าโครงการ : แสงเทียน อัจจิมางกูร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษารูปแบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดและสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

2) เพื่อประเมินความพร้อมการเป็นแหล่งผลิตปลาสลิดแบบครบวงจรของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทานปลาสลิดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
สถิติการเปิดชม : 698 ครั้ง
ชุดโครงการ : Food Safety (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400