เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ > เธญเธฑเธเธกเธ“เธต
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ ทั้งหมด 49 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
การศึกษาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดจากการนำเศษพลอยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การศึกษาและพัฒนาส่วนผสมโลหะของน้ำประสานทองสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับทอง 18k เพื่อเพิ่มมูลค่า
ธีระวัฒน์ แม้นด้วง   : งานวิจัยปี 2558
PDF Icon
อิทธิพลของโครเมียมที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสีของโลหะผสมทอง-แพลเลเดียม
สิริพร โรจนนันต์   : งานวิจัยปี 2558
PDF Icon
การวิเคราะห์สมบัติของปูนหล่อเครื่องประดับสำหรับการพัฒนาการหล่อโลหะทอง
เชษฐา พันธ์เครือบุตร   : งานวิจัยปี 2558
PDF Icon
การปรับปรุงขนาดเกรนและความต้านทานการหมองของเงินสเตอร์ลิง 950
เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
แนวทางการสร้างมาตรฐานเครื่องประดับทองไทยเพื่อการส่งออก
วิทวัส รุ่งเรืองผล   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
การพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเรียงอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับแหวนโดยอัตโนมัติ
สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโร   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อรุบล โชติพงศ์   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
การทำเครื่องประดับในรูปแบบล้านนาโดยใช้พลอยเนื้ออ่อนเขตภาคเหนือตอนบน
ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
การศึกษาลักษณะเฉพาะของแหล่งสะสมตัวพลอยแซปไฟร์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีบริเวณ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
สมฤดี สาธิตคุณ   : งานวิจัยปี 2557
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธฑเธเธกเธ“เธต ทั้งหมด 49 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 5
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400