ชุดโครงการ : สกว.-มรส.
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สกว.-มรส. ทั้งหมด 3 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
แนวทางการส่งเสริมการปลูก และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมไชยาพันธุ์พื้นเมือง ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วริศรา สมเกียรติกุล2562
PDF Icon
ฐานข้อมูล สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระ และห่วงโซ่อุปทานของผักพื้นบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เกษร เมืองทิพย์2561
PDF Icon
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบหมากสู่เชิงพาณิชย์ของโรงเรียนชีวิต ณ บ้านสายรุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปลื้มใจ ไพจิตร2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สกว.-มรส. ทั้งหมด 3  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400