เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ > เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธญเธฒเธซเธฒเธฃเน€เธžเธทเนˆเธญเธเธฒเธฃเธชเนˆเธ‡เธญเธญเธ (Export Food Quality)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 10 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
การศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพพริกป่น
ปริญญา วงษา   : งานวิจัยปี 2551
PDF Icon
การศึกษาและยกร่างกฎหมายอาหารตามมาตรฐานสากล
ประภาพร ขอไพบูลย์   : งานวิจัยปี 2550
PDF Icon
การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของประเทศไทยเพื่อรองรับการค้าเสรี
เบญจมาศ ปัทมาลัย   : งานวิจัยปี 2549
PDF Icon
การจัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยและสัมมนาความต้องการข้อมูลด้านการตลาดของอาหารฮาลาล
กุณฑลี รื่นรมย์   : งานวิจัยปี 2549
PDF Icon
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกและพริกไทยในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชผักตระกูลกะหล่ำ
ไสว บูรณพานิชพันธุ์   : งานวิจัยปี 2549
PDF Icon
การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม
ชัชรี นฤทุม   : งานวิจัยปี 2548
PDF Icon
การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก
วิสิฐ จะวะสิต   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
การศึกษาเบื้องต้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกต่อความมั่นคงทางอาหารของไทย
อรรถชัย จินตะเวช   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
การพัฒนาระบบรับรองความปลอดภัยจาก FMD ตลอดขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สุกร
วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์   : งานวิจัยปี 2546
PDF Icon
การพัฒนาผลไม้กวน (ผลไม้แผ่น) เพื่อยกระดับมาตรฐานและการศึกษาการตลาด
รัตนา อัตตปัญโญ   : งานวิจัยปี 2546
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธญเธฒเธซเธฒเธฃเน€เธžเธทเนˆเธญเธเธฒเธฃเธชเนˆเธ‡เธญเธญเธ (Export Food Quality) ทั้งหมด 10 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 1

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400