เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ > IBPG
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ ทั้งหมด 5 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
Leader in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2559
ศิริวรรณ เสาร์ชัย   : งานวิจัยปี 2559
PDF Icon
การศึกษาการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative House
เสมอ ถาน้อย   : งานวิจัยปี 2559
PDF Icon
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตผงบุกคุณภาพสูงและวิธีการประยุกต์ใช้
ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์   : งานวิจัยปี 2559
PDF Icon
Tough Heart: ไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดมะม่วงสำหรับใช้ในการผลิตช็อคโกแลตทนอุณหภูมิสูง ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
โสภาค สอนไว   : งานวิจัยปี 2559
PDF Icon
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย“LIF SEA Regional Hub 2016
ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล   : งานวิจัยปี 2559
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : IBPG ทั้งหมด 5 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 1

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400