เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚ > เธ„เธ™เธˆเธ™ เธ„เธ™เธ”เน‰เธญเธขเน‚เธญเธเธฒเธช
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚ ทั้งหมด 4 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนไร้สัญชาติ : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้สัญชาติ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
ปวลักขิ์ สุรัสวดี   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
ปรับปรุงต้นฉบับงานวิจัย "ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมของคนชายขอบ"
อานันท์ กาญจนพันธุ์   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
โครงการวิจัยเครือข่ายปริญญาโทด้านไทยศึกษา ประเด็น:สังคมและวัฒนธรรมของคนชายขอบ
อานันท์ กาญจนพันธุ์   : งานวิจัยปี 2543
PDF Icon
โครงการประสานงานชุดโครงการทักษะการทำงาน ระยะที่ 1
เกื้อ วงศ์บุญสิน   : งานวิจัยปี 2543
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ„เธ™เธˆเธ™ เธ„เธ™เธ”เน‰เธญเธขเน‚เธญเธเธฒเธช ทั้งหมด 4 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 1

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400