เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ > เธชเธดเนˆเธ‡เธ—เธญ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ ทั้งหมด 18 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
"การพัฒนาศักยภาพสิ่งทอชุมชนจังหวัดชัยภูมิ"
สกุล วงษ์กาฬสินธุ์   : งานวิจัยปี 2549
PDF Icon
การย้อมสีธรรมชาติกับวัตถุดิบที่ใช้ทำผ้าจวนตานี
จุรีรัตน์ บัวแก้ว   : งานวิจัยปี 2549
PDF Icon
โครงการ "แผนวิจัยและพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย"
ชัชจริยา ใบลี   : งานวิจัยปี 2549
PDF Icon
การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานสิ่งทอพื้นบ้านของประเทศไทย
พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์   : งานวิจัยปี 2548
PDF Icon
โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพื้นบ้าน กรณีบ้านแพรวา นิคมสร้างตนเองลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอ็นไซม์
ขนิษฐา เจริญลาภ   : งานวิจัยปี 2545
PDF Icon
การตกแต่งผ้าฝ้ายให้ทนต่อการยับย่น ต้านทานเชื้อรา และแบคทีเรียด้วยสารไกลออซอลและไคโตซาน
สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์   : งานวิจัยปี 2545
PDF Icon
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดเรียงชิ้นงานผ้า
จรัมพร หรรษมนตร์   : งานวิจัยปี 2545
PDF Icon
แนวทางใหม่ในการทำโลหะมอแด้นท์สำหรับการย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีชั้นสารอนินทรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ปลอดภัย
ปาเจรา พัฒนถาบุตร   : งานวิจัยปี 2545
PDF Icon
การใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อกำจัดสีในน้ำทิ้ง
ไพรัตน์ แก้วสาร   : งานวิจัยปี 2545
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธชเธดเนˆเธ‡เธ—เธญ ทั้งหมด 18 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400