ชุดโครงการ : Biocontrol
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : Biocontrol ทั้งหมด 5 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาการจัดการ การปลูกพริกปลอดภัยด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช
มาลี ตั้งระเบียบ2560
PDF Icon
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในการป้องกันและชะลอการเกิดโรคใบจุดของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
อนุรักษ์ สันป่าเป้า2559
PDF Icon
การควบคุมศัตรูสำคัญของพริกด้วยเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Beauvaria Bassiana
มาลี ตั้งระเบียบ2559
PDF Icon
การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบความเป็นพิษ และสำรวจการยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
กัญชลี เจติยานนท์2556
PDF Icon
การใช้ไรโซแบคทีเรียเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคกุ้งแห้ง โรคเหี่ยวเขียว และโรครากและโคนเน่า
กัญชลี เจติยานนท์2550
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :Biocontrol ทั้งหมด 5  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400