คำที่ค้นหา : ทูน่า
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 9 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
เอนไซม์โปรติเนสจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga): การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วน และการประยุกต์ใช้ในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต
สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
[ 2560 ] 
PDF Icon
สารยับยั้งเอนไซม์โปรติเนสจากไข่ปลาทูน่าพันธุ์ครีบเหลือง (Thunnus albacores): การทำบริสุทธิ์ การจำแนกคุณลักษณะและการประยุกต์ใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิ
สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
[ 2555 ] 
PDF Icon
การศึกษาการเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่า
เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
[ 2552 ] 
PDF Icon
ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเปส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชั่นแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า
อุทัย กลิ่นเกษร
[ 2549 ] 
PDF Icon
โครงการการศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาว่าด้วย "หมวดสินค้าเกษตรและอาหาร : สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป"
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
[ 2548 ] 
PDF Icon
การหาระยะเวลาและน้ำหนักที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์สุกรโอเมก้า 3
สัญชัย จตุรสิทธา
[ 2546 ] 
PDF Icon
การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนจากน้ำทิ้งของการนึ่งปลาจากโรงงานปลาทูน่ากระป๋องด้วย Colloid Gas Aphrons
สมนึก จารุดิลกกุล
[ 2544 ] 
PDF Icon
การผลิตน้ำมันปลาที่เพิ่มสัดส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเมก้า-3ในรูปผงแบบไมโครเอนแคบซูเลท
ไพรัตน์ โสภโณดร
[ 2544 ] 
PDF Icon
การปรับปรุงคุณภาพซากสุกรและผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มสัดส่วน w3:w6 ในสูตรอาหาร
สัญชัย จตุรสิทธา
[ 2542 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 9โครงการ
หน้า : 1 / 1


ไม่พบข้อมูลโครงการที่ค้นหาในกลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กรุณาลองค้นหาอีกครั้ง 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400