คำที่ค้นหา : มะละกอ
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 57 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
กลไกการต้านความเครียดออกซิเดชันและการตายของเซลล์บุโพรงหลอดเลือดมนุษย์ชนิด EA.hy926 จากผลมะละกอดิบ
ลินดา จุฬาโรจน์มนตรี
[ 2558 ] 
PDF Icon
การพัฒนาพันธุ์และระบบการปลูกมะละกอเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 1)
เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
[ 2558 ] 
PDF Icon
ประโยชน์ของมะละกอในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนด้วยอาหารไขมันสูง
สะการะ ตันโสภณ
[ 2558 ] 
PDF Icon
ศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง
รภัสสา จันทาศรี
[ 2556 ] 
PDF Icon
ผลบำรุงระบบประสาทของมะม่วง มะละกอ และน้ำมะพร้าวต่อความจำและสมรรถภาพทางกายในหนู
นิวัติ เทพาวราพฤกษ์
[ 2554 ] 
PDF Icon
ศักยภาพของฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรดในการยับยั้งการย่อยไขมัน
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
[ 2554 ] 
PDF Icon
ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
กนกวรรณ จารุกำจร
[ 2554 ] 
PDF Icon
การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ คาโรทีนอยด์ และกรดฟีนอลิกในมะละกอสายพันธุ์ครั่งเนื้อแดงและครั่งเนื้อเหลือง
สุนันท์ บุตรศาสตร์
[ 2554 ] 
PDF Icon
ผลของฝรั่งและมะละกอต่อการดูดซึมธาตุเหล็กในหนูที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
สะการะ ตันโสภณ
[ 2554 ] 
PDF Icon
ฤทธิ์ลดการอักเสบและลดอนุมูลอิสระในเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ชนิดโมโนไซด์ที่เหนี่ยวนำด้วยไลโปโปลีแซคคาไรด์ของสารสกัดจากมะละกอ ส้มโอ ฝรั่ง และทุเรียน
ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
[ 2554 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 57โครงการ
หน้า : 1 / 6
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


ไม่พบข้อมูลโครงการที่ค้นหาในกลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กรุณาลองค้นหาอีกครั้ง 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400