เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ > เธญเธทเนˆเธ™เน† (เน€เธเธฉเธ•เธฃ)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 226 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
พัฒนาการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมกับเครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย โดยใช้บลูทูธพลังงานต่ำ (BLE)
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการวัสดุปลูกเพื่อการเกษตร
ดวงดาว อาจองค์   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การพัฒนาแถบทดสอบแบบไหลในแนวระนาบสำหรับตรวจคัดกรองสารเคลนบูเทอรอล ซัลบูทามอลและซิลพาเทอรอลในปัสสาวะสุกร
กิตตินันท์ โกมลภิส   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสและติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสตับอักเสบอีในหอยนางรมดิบจากอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันมะพร้าวลอริคต่ำเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
การประเมินประสิทธิภาพชุดแถบทดสอบแรคโตพามีนตกค้าง โดย lateral flow strip test ในตัวอย่างเนื้อสัตว์และอาหารสัตว์
นันทิกา คงเจริญพร   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบหมากสู่เชิงพาณิชย์ของโรงเรียนชีวิต ณ บ้านสายรุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปลื้มใจ ไพจิตร   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน
เขมรัฐ เถลิงศรี   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
การจัดการการเกษตรเชิงระบบในพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์
ธำรงค์ เมฆโหรา   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
โครงการพัฒนานักวิจัยในศูนย์วิจัยการเกษตรที่สูง หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการผลิตสตรอเบอรี่อินทรีย์
อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง   : งานวิจัยปี 2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธทเนˆเธ™เน† (เน€เธเธฉเธ•เธฃ) ทั้งหมด 226 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 23
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400