เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ > เน‚เธฃเธ„เนเธฅเธฐเธ›เธฑเธเธซเธฒเธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 61 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
สารยับยั้งวิถีเมวาโลเนตส่งเสริมฤทธิ์ยารักษามะเร็งในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีผ่านวิถีแรกวันและโรเอ
เบญจพร บุราณรัตน์   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
เครือข่ายวิจัยการค้นหาและพัฒนายาจากสารธรรมชาติ
ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์   : งานวิจัยปี 2558
PDF Icon
แมโครฝาจที่ผลิต IL-10: สัญญาณควบคุม, ความยืดหยุ่นและศักยภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อการบำบัด
ธนาภัทร ปาลกะ   : งานวิจัยปี 2558
PDF Icon
การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงชนิดกลุ่มย่อยของเมมโมรี ที เซลล์ในเนื้อเยื่อปริทันต์ปกติและที่เป็นโรคปริทันต์
รังสินี มหานนท์   : งานวิจัยปี 2558
PDF Icon
ความชุกของการบาดเจ็บทางสมอง ภาวะเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะซึมเศร้าในกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนใต้
พรหมพิทักษ์ ไหว้พรหม   : งานวิจัยปี 2556
PDF Icon
อณูไวรัสวิทยาของไวรัสตับอักเสบบีและซีที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับและการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์   : งานวิจัยปี 2553
PDF Icon
การวิเคราะห์ยีน transcription factor 7 like 2 (TCF7L2) ในผู้ป่วยไทยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน   : งานวิจัยปี 2552
PDF Icon
อาการทางคลินิกและพยาธิวิทยาของการเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่อ้วน
อภิรดี ศรีวิจิตรกมล   : งานวิจัยปี 2551
PDF Icon
เครือข่ายวิจัยสุขภาพระยะที่ 2 ปีที่ 2
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์   : งานวิจัยปี 2549
PDF Icon
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   : งานวิจัยปี 2548
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน‚เธฃเธ„เนเธฅเธฐเธ›เธฑเธเธซเธฒเธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž ทั้งหมด 61 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 7
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400