เธ™เธฑเธเธงเธดเธˆเธฑเธขเธฃเธธเนˆเธ™เน€เธขเธฒเธงเนŒ
นักวิจัยรุ่นเยาว์ 1 (35)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ™เธฑเธเธงเธดเธˆเธฑเธขเธฃเธธเนˆเธ™เน€เธขเธฒเธงเนŒ ทั้งหมด 35 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
ผู้ประสานงานชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น "Local Science Project (LSP)"
สมชาย ธนสินชยกุล2552
PDF Icon
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านความรู้คิดเพื่อการเรียนการสอนของครู
สมชาย ธนสินชยกุล2552
PDF Icon
ศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้
ฐากูร เกิดแก้ว2552
PDF Icon
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน ปีการศึกษา 2552
ฐากูร เกิดแก้ว 2552
PDF Icon
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
สุวิมล ว่องวาณิช2551
PDF Icon
ครุวิจัย-พลังงาน
กำพล ประทีปชัยกูร2551
PDF Icon
โครงการนำร่อง "ศูนย์สังเกตการณ์ภาวะการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการเรียนรู้"
ฉันทนา เชาว์ปรีชา2551
PDF Icon
โครงการ "ผู้ประสานงานชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น "
สมชาย ธนสินชยกุล2551
PDF Icon
ประชุมวิชาการ "LESA Project: อัจฉริยะภาพเด็กไทย กับงานวิจัยโลกและดวงดาว"
ฐากูร เกิดแก้ว 2551
PDF Icon
โครงการครุวิจัย - ซากดึกดำบรรพ์
วราวุธ สุธีธร2551
PDF Icon
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สุพจน์ บุญแรง 2550
PDF Icon
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนปีการศึกษา 2550
ฐากูร เกิดแก้ว 2550
PDF Icon
ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
วราวุธ สุธีธร2550
PDF Icon
ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
ยรรยงค์ อินทร์ม่วง2550
PDF Icon
"ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล"
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์2549
PDF Icon
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน
ฐากูร เกิดแก้ว 2549
PDF Icon
ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
ฐากูร เกิดแก้ว 2549
PDF Icon
โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน
ฐากูร เกิดแก้ว 2548
PDF Icon
โครงการครุวิจัย-วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
ฐากูร เกิดแก้ว 2548
PDF Icon
โครงการเรียนรู้คู่วิจัย ตอน อาหารกับฟันผุ
ดวงพร เฮงบุณยพันธ์2548
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธ™เธฑเธเธงเธดเธˆเธฑเธขเธฃเธธเนˆเธ™เน€เธขเธฒเธงเนŒ ทั้งหมด 35  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400