เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (855)
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (232)
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (1920)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1451)
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1000)
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (338)
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (603)
อื่นๆ (องค์ความรู้ใหม่) (84)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 6482 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่
จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ2564
PDF Icon
จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. และวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเสี่ยงของแผนงบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน.
วิทวัส รุ่งเรืองผล2563
PDF Icon
การออกแบบและพัฒนาหุ่นจำลองสำหรับประเมินค่าปริมาณรังสีและคุณภาพของภาพจากการทำงานของระบบปรับกระแสหลอดอัตโนมัติของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ศุภวิทู สุขเพ็ง2562
PDF Icon
การพัฒนาและการใช้งานไทยแอปพลิเคชันเพื่อคัดแยกอาการป่วย
อรวิชย์ ถิ่นนุกูล2562
PDF Icon
การศึกษาความสามารถของโปรตีน E3 Ligase/ADP-Ribosyltransferase DTX3L-PARP9 ในการต้านเชื้อไวรัส ที่สามารถติดต่อโดยแมลง ในเซลล์ผิวหนังของมนุษย์
สินีวัลยา วิชิต2562
PDF Icon
การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนในเซลล์สืบพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งไขกระดูกเสื่อมเอ็มดีเอสและมะเร็งเม็ดเลือดขาวฉับพลันชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
จันทนา ผลประเสริฐ2562
PDF Icon
การบำบัดสารมลพิษอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาเร่งเชิงแสงโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ภายใต้แสงยูวีและแสงที่ตามองเห็น
ภาติญา เขมาชีวะกุล2562
PDF Icon
ความจริงและความเป็นธรรมในกระบวนการขั้นตอนกฎหมายอาญาของประเทศจีน
อเล็กซานเดอร์ ซือตอฟ2562
PDF Icon
การสังเคราะห์ทางเคมีของอนุพันธ์? (1-2) แมนนาน ที่พบบนพื้นผิวของเชื้อวัณโรค
ศิวรัตน์ บุณยรัตกลิน2562
PDF Icon
ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและความสัมพันธ์ของสมรรถภาพหัวใจและหายใจ, ระดับกิจกรรมทางกาย, การรู้คิด และความซึมเศร้า ในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์2562
PDF Icon
ประสิทธิภาพคอนกรีตซ่อมแซมตัวเองด้วยการใช้สปอร์แบคทีเรียที่ชักนำให้เกิดการตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต
สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง2562
PDF Icon
กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การส่งเสริมการยืดหยุ่นทางความคิดเป็นฐาน
ชัยยุทธ กลีบบัว2562
PDF Icon
หัวตรวจจับก๊าซประสิทธิภาพสูงที่อุณหภูมิต่ำที่มีฐานเป็นทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดอินทรีย์แบบสองขั้วเมื่อถูกกระตุ้นด้วยการส่องสว่างของแสง
เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์2562
PDF Icon
การตรวจชนิดของเชื้อพยาธิที่มีเห็บเป็นพาหะในเลือดสุนัขด้วยเทคนิค high resolution melting analysis
กิตติศักดิ์ พุทธชาติ2562
PDF Icon
การพัฒนาเซ็นเซอร์ชีวภาพสำหรับการตรวจวัดปริมาณไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ำ ที่ถูกออกซิไดซ์ (ออกซิไดซ์ แอล ดี แอล) โดยใช้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล
สุธิชา จันทะ2562
PDF Icon
ผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ น้ำส้มควันไม้ไผ่ และการใช้ร่วมกันในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่ น้ำหนักอวัยวะที่เกี่ยวข้อง และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ของไก่ไข่
เจษฎา รัตนวุฒิ2562
PDF Icon
การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของพยาธิ Haemonchus contortus ในแพะและแกะ จากประเทศไทย
โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์2561
PDF Icon
แพลทฟอร์มใหม่สำหรับการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็ก Fe3O4
ยุภาพร สมีน้อย2561
PDF Icon
ผลของสารสกัด Mao-Luang (Antidesma Bunius) ต่อเมแทบอลิซึมของลิพิดในเนื้อเยื่อตับของหนูทดลอง
พัฒนียา ปรางทิพย์2561
PDF Icon
การพัฒนาวัคซีนรูปแบบใหม่เพื่อการรักษาการติดเชื้อ HPV โดยการใช้ระบบ SpyTag-VLP
เอกชัย พรหมเพชร2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 6482  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 325
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400